Patternhack: Sigrid A-line skirt

Patternhack: Sigrid A-line skirt

A-line skirt with darts in a heavy-weight wool ment for furniture. Pattern hack: simple A-line skirt.

Turning the Sigrid skirt into an A-line skirt is a quick and easy patternhack that everyone can manage. You can choose between a moderate A-line skirt with darts (step 1) and a flared A-line skirt without darts (step 1-7). You will learn how to create volum in the skirt by closing darts. This method can be translated to other garments as well. The green wool skirt shows the moderate version and the flowered viscose-skirt shows the flared version.

Turn the Sigrid pencil skirt into a simple A-line skirt with darts.

1. Trace the pattern in the size that is closest to your waist measurement. If your hip measurement is a bigger size, draw a line from the waist of the smaller size, towards the hip of the bigger size. Place a long, straight ruler from the waist to the hip and follow that line to the bottom hem of the pattern in a straight diagonal line. Measure the length of the skirt at center front and mark the same length along the side. Draw a sligthly curved line starting in a 90 degree angle from the side line, towards the straight bottom hem. Make sure that the length and angle of the side line is the same at both back and front pieces. If you have added a lot of volume, you should probably add some extra to the side of the facings as well, but for a moderate change of volume, it shouldn't be necessary to change the facings.

Patternhack. How to make an A-line skirt from a straight skirt. Closing and removing darts.

How to turn the Sigrid pencil skirt into an A-line skirt without darts.

2. If you want to add more volume to the skirt, you can close the darts. Draw a straight line from the end point of the darts to the bottom hem of the pattern. Cut on the line from the bottom hem and up along one side of the dart. Now your pattern is in several pieces. 

How to turn the Sigrid pencil skirt into an A-line skirt without darts. Closing the darts.

3. Place one side of the dart on top of the other side of the dart, as if they were one line. Make sure to align them completely along the waistline and the end point of the dart, before taping them together.

4. When you´ve closed the dart, a new triangle should have opened below the dart, leaving an opening along the bottom hem.

Closing darts on a pencil skirt, turning it into an A-line skirt.

5 + 6. Use this method to close the darts of the back piece as well.

 

Drawing the bottom hem of an A-line skirt pattern.

7. Draw slightly curved lines in the openings along the bottom hem.

Follow the same instructions for sewing the Sigrid skirt, but skip the darts if you´ve closed them.

Good luck with your patternhacking!

If you have any questions or suggestions for pattern hacks, please let me know.

---

Mønsterendring: Sigrid A-skjørt

A-line skirt with darts in a heavy-weight wool ment for furniture. Pattern hack: simple A-line skirt.

Det er kun en enkel liten mønsterendring som skal til for å gjøre Sigrid skjørtet om til et A-formet skjørt. Dette kan de fleste få til. Oppskriften viser to varianter: Et A-formet skjørt med lite vidde og innsnitt øverst (kun trinn 1) og et A-formet skjørt med litt mer vidde uten innsnitt øverst (trinn 1-7). Her lærer du også metoden for å lukke innsnitt når du vil skape volum et annet sted på plagget. Dette prinsippet kan også brukes til andre typer plagg. Det grønne ullskjørtet er et eksempel på den enkle versjonen med innsnitt og det blomstrete viskose-skjørtet er et eksempel på versjonen med litt mer vidde uten innsnitt.

Turn the Sigrid pencil skirt into a simple A-line skirt with darts.

1. Tegn av mønsteret i den størrelsen som er nærmest midjemålet ditt. Hvis du har ulik størrelse på midje og hofter, kan du tegne inn hoften fra den størrelsen som passer til hoftene. Bruk en linjal og tegn en rett, skrå linje fra midjen, langs hoftene og ned mot kanten nederst på skjørtet. Mål lengden midt foran på skjørtet og merk av den samme lengden fra midjen nedover langs den skrå siden. Tegn en svakt buet linje som går i 90 graders vinkel fra lengdemerket på den skrå linjen ned mot kanten nederst på skjørtet. Pass på at lengden og vinkelen på sidene er lik på forstykket og bakstykket, slik at de passer sammen når du skal sy. Hvis du har lagt til mye vidde over hoftene, bør du også legge til tilsvarende mengde på sidene på beleggene dine. Dersom du ikke har lagt til så mye, er det ikke nødvendig å endre på beleggene.

Patternhack. How to make an A-line skirt from a straight skirt. Closing and removing darts.

How to turn the Sigrid pencil skirt into an A-line skirt without darts.

2. Hvis du vil legge til mer volum i skjørtet ditt, kan du lukke beleggene på følgende måte: Tegn en strek fra spissen på innsnittet og ned mot kanten nederst på skjørtet. Klipp langs streken fra kanten nederst og oppover langs den ene siden av insnittet. Når du har klipt alle innsnittene skal mønsteret ditt være delt i fem biter.

How to turn the Sigrid pencil skirt into an A-line skirt without darts. Closing the darts.

3. Legg den ene siden av innsnittet oppå den andre siden av innsnittet, slik at de danner én strek. Pass på at bitene ligger helt kant I kant langs midjen og endepunktet til innsnittet før du teiper bitene sammen.

4. Når innsnittet er lukket, skal det ha dukket opp en ny trekant under spissen på innsnittet, med en åpning langs kanten nederst.

Closing darts on a pencil skirt, turning it into an A-line skirt.

5 + 6. Lukk alle innsnittene på denne måten.

 

Drawing the bottom hem of an A-line skirt pattern.

7. Tegn inn svakt buede linjer i åpningene langs kanten nederst.

Følg de samme instruksjonene for å sy Sigrid skjørtet, men hopp over innsnittene dersom du har lukket dem.

Lykke til med mønsterendringene!

Hvis du har spørsmål eller forslag til mønsterendringer, ta gjerne kontakt. Lykke til med mønsterendringen!

 

 

 

 

 

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.