Split pocket

Split pocket

splitpocket
splitpocket wrong side
The Split pocket is a quick and easy way of adding a pocket to any pattern or garment. The illustrations show the pattern for Marte coat as an example.
How to draw the pocket
1. Cut two identical square pieces that measures at least 20 x 20 cm (four pieces if you want two pockets).
2. Place one of the squares on the garment with the right sides facing each other, where you want the pocket. Draw a straight line 2 cm below the top edge. Make sure to stop 2 cm from the vertical edge as well.
Sewing the pocket
3. Sew a straight seam around the marked line. The seam should look like a long and narrow horizontal "V". Start to sew with 0,5 cm seam allowance from the marked line, and aim towards the point at the end of the line. Stop with the needle in the fabric at the end of the line and turn the fabric. Continue sewing at the other side and try to end up with a 0,5 cm seam allowance from the line where you started to sew.
4. Cut along the marked line. Stop 1 mm from the seam at the end, to be sure not to cut the seam.
turning the pocket
5. Turn the pocket piece through the opening.
6. Press the opening flat with an iron. Be careful not to overwork the fabric with too much heat or pressure.
Sewing the pocket
7. Place the second square on top of the first piece. Match the corners and edges.
Sewing the pocket
8. Sew the pieces together with a straight stitch and 1 cm seam allowance along all edges, except the side with the split.
9. Finish the edges around the pocket with a zigzag seam or a serger.

Attaching the pocket

10. Sew the pocket to the side with a straight seam and 0,5 cm seam allowance.

11. Sew the pocket with as invisible stitches as possible to the inside of the garment by hand, to keep it from flapping around.

 

 

 Splitt-lomme

splitpocket
splitpocket wrong side
Splitt-lomma er en fin detalj som er rask og enkel å sy. Den kan legges til hvilket som helst mønster eller plagg. Illustrasjonene viser Marte kåpa som eksempel.
How to draw the pocket
1. Klipp ut to like firkantede biter som måler minst 20 x 20 cm (du trenger fire biter hvis du skal ha to lommer).
2. Legg den ene biten oppå plagget, med rettsidene inn mot hverandre, der du vil ha lomma. Tegn en rett strek 2 cm nedenfor den øverste kanten på lomma. Stopp 2 cm fra kanten i enden også.Sewing the pocket
3. Sy en rett søm rundt streken du har tegnet. Sømmen skal se ut som en lang og smal, liggende "V". Start å sy med 0,5 cm sømrom fra streken, og sy innover mot enden på streken. Når du er kommet til enden av streken, stopp med nålen nedi stoffet, snu arbeidet og sy tilbake igjen. Prøv å ende opp med 0,5 cm sømrom på nedsiden av streken når du når kanten der du startet. 
4. Klipp langs streken. Stopp 1 mm fra sømmen på enden, slik at du ikke klipper sømmen.
turning the pocket
5. Vreng lomme-biten gjennom åpningen.
6. Press åpningen forsiktig med et strykejern. Vær forsiktig med varmen og ikke press for hardt, så du unngår gjennomslag på stoffet.
Sewing the pocket
7. Legg den andre firkanten oppå den første. Sørg for at alle kanter og hjørner treffer hverandre.
Sewing the pocket
8. Sy langs kanten rundt med rettsøm og 1 cm sømrom rundt alle sider, unntatt den siden der splitten er plassert.
9. Kast over langs kanten med sikksakk-søm eller overlock.

Attaching the pocket

10. Sy fast lomma til siden med rettsøm 0,5 cm fra kanten.

11. Sy fast lomma for hånd på innsiden av plagget, for å unngå at lomma slenger rundt.

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.